Usługi - Gabinet Janusz Książek

Przejdź do treści


USŁUGI


Porada lekarska ( 150 zł )  -  leczenie zachowawcze chorób naczyń, kwalifikacja do leczenia zabiegowego (patrz zakładka "Informacje dla pacjentów"

Recepty - dla pacjentów ubezpieczonych w NFZ odpłatność za leki zgodnie z posiadanymi uprawnieniami do zniżek

USG ( w cenie wizyty* )  -  W ramach wizyty istnieje możliwość wykoanania badania USG. Nie wykonuję badań USG jako samodzielnej usługi. Badanie USG stanowi część udzielanej porady i jest wykonywane w razie istnienia wskazań do jego wykonania lub na życzenie pacjenta. Wykonanie badania USG może nieznacznie podwyższyć cenę udzielonej porady*.


                                                             


JS

Wróć do spisu treści